3 juni 2011

Recept på ömma tår

 
 
 
 
Tag ett par för små skor, alternativt två för stora fötter.
Gå, exempelvis över Solarvet, Oxberg och Källslätten. Voilà.

Inga kommentarer: