28 apr. 2014

Benmul

Har lärt mig ett nytt ord i teori och praktik: Benmul. Fritt översatt betyder det att köra helt slut på benen, och det var väl det vi ägnade oss åt på skridskoklubbens barmarkspass. Efter uppvärmningen (fyrahundratrettinånting trappsteg x tre) var mina ben rätt nöjda, men det var då det började på riktigt – spänstvarianter i trapp, core och ett fyraminutersblock blandade småhopp. Jag gjorde ungefär hälften av vad dom andra gjorde, och jag gissar att det blev någonstans mellan 90 och 100 procent för mycket.

Inga kommentarer: