12 apr. 2014

Jättehögt och ganska långt ner

  
Per ville göra ett maxpulstest, och han fick springa sig trött. Tror att det skulle gå att få upp pulsen något extra slag med en vettigare testledare. Sen passade vi på att vara hemmaturister – 67 meter under markytan.

Inga kommentarer: